Verlenging aanstelling prof. Amant te Nederland

Op 1 juli 2015 werd prof. dr. Frédéric Amant gedetacheerd naar het Antoni Van Leeuwenhoek ziekenhuis van het Nederlands Kanker Instituut (AVL-NKI) in Amsterdam, dit voor een periode van 2 jaar. Hij bleef verbonden aan UZ Leuven, maar zette er zijn klinische activiteiten tijdelijk stop.

Deze succesvolle samenwerking wordt nu verder uitgebouwd. In dit kader werd hij per 1 mei 2017 tot hoogleraar benoemd aan de Universiteit van Amsterdam. Verder zal hij per 1 december 2017 het diensthoofdschap van het Centrum voor Gynaecologische Oncologie Amsterdam (CGOA) opnemen. Het CGOA centraliseert alle gynaecologisch oncologische zorg van Amsterdam en omstreken. Zijn aanstelling in Nederland wordt aldus verlengd, en een terugkeer naar UZ Leuven zal zich aandienen in juli 2020.

Prof. dr. Frédéric Amant blijft het onderzoek naar Kanker en Zwangerschap leiden vanuit Leuven. Dezelfde onderzoekers en artsen blijven ook de kinderen mee opvolgen en de gezinnen begeleiden. Ook het Fonds voor onderzoek naar Kanker en Zwangerschap blijft actief. Ook het fundamenteel onderzoek naar gynaecologische kankers blijft verder lopen.

Als specialist Gynaecologische Oncologie en als chirurg is dit voor Frédéric Amant enkel een verrijking om bijkomende klinische en wetenschappelijke expertise te verwerven aan deze topinstellingen in het buitenland. Ook de ervaring met een andere organisatiestructuur zal zijn werk aan de KU Leuven ten goede komen.