Onderzoek

Ons onderzoek naar de behandeling van kanker bij zwangere vrouwen is grensverleggend en behoort tot de wereldtop. We stellen het graag aan u voor.

Het onderzoek

In Vlaanderen stellen artsen jaarlijks bij een 60-tal vrouwen kanker vast tijdens hun zwangerschap. In Europa gaat het om 2500 tot 5000 vrouwen per jaar. Sinds 2005 gaat professor dr. Frédéric Amant na welke gevolgen een kankerbehandeling bij de mama heeft voor de gezondheid en de ontwikkeling van het kind. De eerste resultaten van dit pionierswerk zijn opvallend en geruststellend: zwangere vrouwen met kanker kunnen even goed behandeld worden als niet-zwangere vrouwen. 

Het toedienen van chemotherapie tijdens de zwangerschap van de mama  heeft geen schadelijke invloed op de gezondheid en ontwikkeling van het kind, dankzij de bescherming door de moederkoek. Er werd een labomodel gebruikt om te onderzoeken in welke mate de placenta de foetus beschermt tegen welbepaalde chemotherapeutica: het ‘placenta perfusiemodel’.

Het onderzoeksteam volgt vandaag 206 kinderen in België en 90 kinderen in Nederland. Zij ondergaan regelmatig klinische en psychologische tests, om na te gaan of zij op dezelfde manier ontwikkelen als andere kinderen. De resultaten zijn duidelijk: hun fysieke en mentale conditie blijkt even goed te zijn. De onderzoekers willen de kinderen op langere termijn blijven volgen, zodat ze hun conclusies nog beter kunnen funderen.

Dit onderzoek is grensverleggend en het Leuvense onderzoeksteam speelt hier een absolute voortrekkersrol. Professor Frédéric Amant geniet internationale erkenning voor zijn pionierswerk en is vandaag voorzitter van een groeiend internationaal netwerk waarin vakgenoten zich samen buigen over dit bijzonder onderzoeksthema en onderzoeksgegevens uitwisselen. De komende jaren willen de wetenschappers hun onderzoek verder verfijnen, de kinderen op langere termijn volgen en de internationale samenwerking uitbreiden. Daarnaast zullen ze ook de problematiek van kanker en vruchtbaarheid verder bestuderen.

Uitgebreidere informatie over het onderzoek en over de verschillende kankertherapieën, meer onderzoeksnieuws en wetenschappelijke publicaties vindt u op de internationale wetenschapssite over het project: www.cancerinpregnancy.org

 

Sinds oktober 2015 ontvangen wij steun van de European Research Council onder het "Horizon 2020 Research and Innovation programme" van de EU (grant agreement 647047). Wij zijn de ERC en EU dankbaar voor hun steun en de erkenning van ons onderzoek. 

 

 

Onderzoeksgroep Kanker en Zwangerschap KU Leuven

Professor dr. Frédéric Amant (°1967) leidt het onderzoek. Hij is specialist in de gynaecologische oncologie; alsook wetenschapper en professor aan de KU Leuven en de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). Sinds juli 2015 is hij als gespecialiseerd gynaecologisch oncoloog aan de slag aan het ‘Antoni Van Leeuwenhoek'-ziekenhuis (AVL-NKI) in Amsterdam. Hij zette zijn klinische activiteiten aan UZ Leuven voor enkele jaren stop, maar blijft het onderzoek naar kanker en zwangerschap leiden vanuit Leuven.

Frédéric Amant legde de grondslag voor dit onderzoek in 2005. Vandaag is hij hoofd van de Leuvense Onderzoeksgroep naar Kanker en Zwangerschap en voorzitter van het ‘International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy’ (INCIP). Dit netwerk is in 2009 opgericht in Leuven en telt intussen 83 leden uit 61 centra en 25 landen. Frédéric Amant is auteur van ongeveer 142 publicaties over kanker en zwangerschap. Zijn toppublicatie in het gezaghebbende tijdschrift ‘The Lancet Oncology’, in 2012, bracht internationale erkenning van vakgenoten en aandacht van de wereldpers. 

Het onderzoeksteam van Frédéric Amant bestaat uit meerdere artsen, psychologen, (bio-)ingenieurs, een casemanager en een stafmedewerker. De onderzoekers werken nauw samen met (kinder)artsen en verpleegkundigen in UZ Leuven. Dit onderzoeksproject is bijgevolg zeer multidisciplinair en vraagt een sterke afstemming en veelvuldig overleg.

Frédéric Amant is (co-)promotor van verschillende doctoraatsonderzoeken binnen dit domein.