Wenst u een deel van uw nalatenschap aan de KU Leuven bij testament over te maken, dan doet u dat onder de vorm van een legaat.

  • Een legaat kan zowel een geldsom omvatten als een waardevolle collectie of een gebouw.
  • Bij een legaat aan de universiteit blijven de successierechten beperkt tot 8,5%, op voorwaarde dat de erflater op het ogenblik van overlijden zijn fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest heeft.
  • U bepaalt zelf de bestemming van het legaat: u opteert voor een specifiek doel of laat de verdeling over aan de KU Leuven.
  • U kunt ook gebruiken maken van een duo-legaat. Dan schenkt u een deel van uw nalatenschap met een legaat aan de KU Leuven en de universiteit betaalt de successierechten: niet enkel op haar deel, maar ook op wat u aan uw andere erfgenamen nalaat. Het duo-legaat laat u niet alleen toe onze unversiteit te steunen. U kan er uw erfgenamen tevens meer mee geven.

Voor meer informatie, klik hier