INCIP Madrid

Op 24 en 25 januari 2019 kwam het International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy -onder leiding van prof. dr. Frédéric Amant- samen in Madrid, Spanje, om de lopende onderzoeksprojecten, studieresultaten en toekomstige onderzoekslijnen te bespreken. Met een team van experts werden ook de richtlijnen herbekeken voor de behandeling van gynaecologische kankers tijdens de zwangerschap. Deze richtlijnen zullen binnenkort gepubliceerd worden in een vaktijdschrift.

Ons internationaal netwerk telt nu zo'n 140 leden in 40 landen.

Een aantal onderzoekers en experten gaven lezingen en workshops over verschillende kankertypes in de zwangerschap, foetale groei, onze INCIP-database, de lange termijn opvolging van de kinderen, farmacokinetiek, enz. 

Ook de afwezige INCIP-leden konden de meeting volgen via livestream. Op deze manier kunnen we al onze leden, onderzoekers en artsen uit binnen- en buitenlandse ziekenhuizen, praktisch wegwijs maken in de onderzoeksprojecten en hen opwarmen om in deze studies te participeren.