Ereprijs masterproef psychosociale aspecten

Laura Van Boeckel, masterstudente Verpleeg- en Vroedkunde, schreef onder begeleiding van onze psychologe Tineke Vandenbroucke en voormalig case manager Liesbeth Leemans, de masterproef “Psychosociale aspecten van kanker tijdens de zwangerschap: hoe beleven vrouwen met kanker tijdens de zwangerschap de binding met hun kind?”.

Als bekroning voor haar werk kreeg ze de ‘Ereprijs meest academische masterproef 2018’ van de Universiteit Antwerpen. Proficiat Laura met deze mooie erkenning!

Ze exploreerde in haar masterproef hoe elke vrouw met kanker in de zwangerschap een erg verschillende beleving kent van de moeder-kind binding. Deze studie biedt mogelijks een extra inzicht in de gevoelswereld van deze patiënten, met als doel ook de zorgverlening en communicatie beter af te stemmen op maat van de noden van deze patiënten en families.