2019 William Cobb Young Investigator Paper Award

Met grote fierheid mogen we vermelden dat een van onze onderzoekers, Jeroen Blommaert, een prijs mocht ontvangen naar aanleiding van een paper die hij met de onderzoeksgroep schreef over 'de lange termijn impact van prenatale blootstelling aan chemotherapie op het executief functioneren'. Hij werd bekroond met de 2019 William Cobb Young Investigator Paper Award voor zijn paper: Blommaert J, Zink R, Deprez S, Myatchin I, Dupont P, Vandenbroucke T, Sleurs C, Van Calsteren K, Amant F, Lagae L (2019) Long-term impact of prenatal exposure to chemotherapy on executive functioning: An ERP study. Clinical Neurophysiology 130: 1655-1664.
Proficiat, Jeroen!