Koningin Mathilde ontmoet mama's en onderzoekers

Hare Majesteit Koningin Mathilde nam op 5 februari 2015 deel aan het internationaal symposium ‘Cancer in Young Women’. Ze woonde de openingszitting bij en nam veel tijd voor een ontmoeting met mama’s en onderzoekers. Frédéric Amant organiseerde het symposium naar aanleiding van 10 jaar onderzoek naar kanker en zwangerschap. 

De Koningin toonde al eerder belangstelling voor dit onderzoek en voor de ervaringen van de mama’s. Het project loopt intussen 10 jaar en is toonaangevend op wereldvlak. De onderzoeksresultaten tonen aan dat een kankerbehandeling tijdens zwangerschap kan, zonder schadelijke gevolgen voor het kind of lagere overlevingskansen voor de mama. Zwangere vrouwen met kanker kunnen even goed behandeld worden als niet-zwangere vrouwen met kanker.

Een paar sfeerbeelden: